W dniu 13 września 2018 r. Członkowie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa uczestniczyli w spotkaniu z Burmistrzem Gminy Janowiec Wielkopolski, Panem Maciejem Sobczakiem.

Spotkanie dotyczyło wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2023 na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

Do chwili obecnej dla Gminy Janowiec Wielkopolski oraz jej mieszkańców udało się pozyskać łącznie
2 496 807,68 zł, z czego 333 873,95 zł stanowią środki na wdrażanie Strategii a 2 183 804,74 zł – środki przeznaczone na dodatkowe działania w latach 2016–2023.

Na spotkaniu prowadzono rozmowy na temat kolejnych możliwości finansowych dla Gminy.