INFORMACJA


Spis wyborców dla wyborów
 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień  13 października 2019 r. 
został sporządzony i  udostępniony do wglądu
 w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim
 ul. Gnieźnieńska 3  -  pokój  nr 16
w dniach od  23.09.2019 r. - 07.10.2019 r.
 w godzinach urzędowania, tj.  od 7.30 - 15.30

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/  Leszek Grzeczka