Świadczenie usługi schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 ze zm.) w formie :

 

1) tymczasowego schronienia w noclegowni,

2) tymczasowego schronienie w schronisku dla bezdomnych,

3) tymczasowego schronienie w schronisku dla osób bezdomnych z usługami,

4) tymczasowe schronienie w formie ogrzewalni.

Szczegóły zapytania: http://mgopsjanowiec.nbip.pl/mgopsjanowiec/?n_id=124&id=84

Informacja MGOPS w Janowcu Wielkopolskim 16.10.2019