Zgodnie z uchwałą nr III/17/10 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Janowca Wielkopolskiego przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.janowiec.wlkp.bip.net.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim www.um-janowiecwlkp.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Janowiec Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można wnosić w terminie do 5 listopada 2019 roku na formularzu zamieszczonym jako załącznik:

  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim. ul. Gnieźnieńska 8, 88-430 Janowiec Wielkopolski,
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 października 2019 roku.

Termin zakończenia konsultacji: 7 listopada 2019 roku.

 

Treść projektu uchwały i formularz konsultacji: http://www.janowiec.wlkp.bip.net.pl/?a=6503

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka