Z dniem 2 grudnia br. został zakończony nabór wniosków o udzielenie dotacji  celowej na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych i  dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 roku.

Nowe wnioski można będzie składać z dniem 2 stycznia 2020 roku, z uwzględnieniem zasady, że podstawowym warunkiem udzielenia dofinansowania będzie udokumentowanie poniesienia kosztów (faktura) po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

/-/ Leszek Grzeczka