Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskich informuje o przerwie w dostawie wody dla odbiorców wody zasilanych z ujęcia przy ul. Śniadeckich w Janowcu Wielkopolskim.

Komunikat nie dotyczy odbiorców mieszkających za rzeką Wełną w stronę Włoszanowa. Przerwa w dostawie wody spowodowana jest awarią na Placu Wolności.

Szacowany czas uruchomienia dostaw wody – godz. 14.30 -15.00

/-/ ZUM