Pismo Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na budowę  lub renowację zbiorników retencyjnych