Dyżur przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa
7 lutego 2020 roku godz. 9-12
pokój nr 11 Urzędu Miejskiego

 

Prosimy o uczestnictwo w dyżurach wszystkich mieszkańców Janowca Wielkopolskiego zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej w celu uzyskania niezbędnych informacji.

 

O następnych terminach będziemy informować w bieżących komunikatach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz aplikacjach Facebook i EcoHarmonogram.

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka