Sprawozdanie z audytu wewnętrznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu Wielkopolskim.

W niniejszym sprawozdaniu zanonimizowane fragmenty tekstu spowodowane są ochroną danych osobowych (ze szczególnym uwzględnieniem minimalizacji i nienadmiarowości przetwarzania danych osobowych) oraz zachowaniem tajemnicy korespondencji. Ujawnienie imion i nazwisk 3 osób nastąpiło za ich pisemną zgodą.

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka