KOMUNIKAT


W związku z zaistniałą sytuacją i decyzjami rządowymi informuję, że od 12 marca 2020 r.
Zakład Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim nie będzie dokonywał odczytów
wodomierzy dla naliczania opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.


Faktury za wodę i ścieki wystawiane będą na bazie zużycia z IV kwartału 2019 r.


Odbiorcy mogą kontaktować się telefonicznie pod numer 52 30 23 135 celem podania stanu wodomierza do wystawienia faktury w terminie
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 do dnia 25 marca 2020 r.


Powyższe kroki mają charakter prewencyjny.

 

Grzegorz Senger – Dyrektor Zakładu