OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 433) oraz w trosce o zdrowie i życie Mieszkańców z dniem

17 marca 2020 roku wprowadzam ograniczenia w funkcjonowaniu Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie. Numery kontaktowe
i adresy e-mailowe do poszczególnych działów dostępne są na stronie internetowej www.zum-janowiec.pl

Numery telefonów do Zakładu :

52 30 23 620 lub 52 30 23 183 główna siedziba ul. Kościuszki 24

52 30 23 135 Wodociąg ul. Śniadeckich 1,

52 30 23 580 Oczyszczalnia Flantrowo

W związku z obecną sytuacją zwracam się z gorącą prośbą o to, by w miarę możliwości dokonywać wpłat za pomocą bankowości elektronicznej.

czynsz, faktury za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, sprzątanie

wpłacamy na konto: 61 8959 0001 5500 2046 2000 0030

Od wtorku 17 marca 2020 roku kasa Zakładu będzie nieczynna do odwołania. Wpłat będzie można dokonywać internetowo lub w banku.

Z góry przepraszam za związane z powyższymi zmianami niedogodności,
dziękuję za zrozumienie i dostosowanie się w miarę możliwości do powyższej prośby.

Dyrektor Zakładu Usług Miejskich w Janowcu Wielkopolskim

/-/ Grzegorz Senger