Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

     W związku z powyższym zapraszamy rolników z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski do składania wniosków na usunięcie w/w odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Termin i miejsce składania wniosków: do 16 czerwca 2020 r. – Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim – pokój nr 1.

Dofinansowanie do 1 tony odpadów otrzymane z  NFOŚiGW wynosi 500,00 zł.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono Wykonawcę, który zaoferował następujące ceny za utylizację 1 tony poszczególnych odpadów:

- folia rolnicza- 810,00 zł

- siatka i sznurek do owijania balotów – 1 296,00 zł

-opakowania po nawozach – 810,00 zł

- opakowania typu Big Bag – 810,00 zł

Różnicę pomiędzy ceną zaoferowaną przez Wykonawcę  a dofinansowaniem pokrywa rolnik.

 

Z uwagi na fakt, iż powyższe dofinansowanie stanowi pomoc de minimis prosimy o dołączenie do wniosku informacji pozwalających na ocenę dopuszczalności pomocy de minimis, a w szczególności, że łączny 3-letni limit pomocy de minimis w rolnictwie nie będzie przekroczony (w chwili obecnej: 20 000 euro).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 30 23 034 wew. 42

 

Burmistrz Janowca Wielkopolskiego
/-/ Leszek Grzeczka