Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków w ramach prowadzonego naboru wniosków:

 -1/2020/G Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

 Ogłoszenie oraz wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w poniższym linku:

https://lgd-paluki.pl/2020/06/01/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-2020-g/