Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie staży w ramach  projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)" Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 02.07.2020 r. do 10.07.2020 r.
 

  1. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Żninie jako bezrobotne spośród których 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. Dodatkowo osobom młodym wsparcie powinno być udzielone w  ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w urzędzie pracy (dot. osób do 25 r. życia) lub od dnia przystąpienia do projektu (dot. osób powyżej 25 r. życia) zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce.
  2. W pierwszej kolejności kierowane będę kobiety ze względu na potrzebę osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w projekcie. W ramach projektu nie ma możliwości kierowania osób powracających, czyli osób które wcześniej były już uczestnikami projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim (IV)".
  3. Planowany termin rozpoczęcia staży: lipiec/sierpień 2020 r. , liczba wolnych miejsc około 30  (warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż będzie wcześniejsze wykonanie badań i dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność osoby bezrobotnej do wykonywania zadań na wnioskowanym stanowisku).
  4. Staże realizowane będą do 30.11.2020 r.

 
Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Kryteriami realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2020 r.

Obowiązujące druki wniosków można pobrać ze strony internetowej www.znin.praca.gov.pl (załącznik do ogłoszenia) lub zakładce Dokumenty do pobrania oraz w siedzibie Urzędu.

Wnioski można składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie lub przesłać na adres urzędu (ul. Składowa 4, 88-400 Żnin).

Pracodawców zainteresowanych organizacją stażu zapraszamy do kontaktu.

Bliższe informacje na temat stażu oraz kryteriów obowiązujących w tym zakresie można uzyskać pod numerem tel.: 52 303 10 64 wew. 73 oraz u doradców klienta w PUP w Żninie.