Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2328C Janowiec Wlkp. - Rzym, w km 0+875, w m. Bielawy od dnia 21.09.2020 r. zaistnieją zmiany w organizacji ruchu polegające na wprowadzeniu objazdu na trasie Janowiec Wlkp. - Miniszewo. Planowane przywrócenie stałej organizacji ruchu to: 05.10.2020 r.

Szczegółowa trasa objazdu została przedstawiona na załączonej mapie orientacyjnej