W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji w Gąsawie, Janowcu Wielkopolskim, Łabiszynie i Żninie 

od dnia 5 października br. do odwołania będą działać zdalnie.

Porady prawne będą odbywały się wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość: telefon, poczta elektroniczna itp.

 

Wszystkie osoby, które zechcą skorzystać z ww. formy pomocy prawnej, powinny

zarejestrować się telefonicznie pod  numerem Starostwa Powiatowego w Żninie: 52 30 31 100 wew. 57 w godz. 8:00-15:00.

 

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.