W dniu 25 czerwca 2020 roku Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

dotyczącą realizacji projektu grantowego pn.:

„Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

ze środków UE.

 

W ramach projektu i po przeprowadzonym przetargu

Gmina Janowiec Wielkopolski

zakupiła 31 laptopów do nauki zdalnej za kwotę 75 116,10 zł

i przekazała je do następujących szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wielkopolskim

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach

Szkoła Podstawowa w Świątkowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Laskowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sarbinowie Drugim.

Laptopy te trafiły do uczniów szkół podstawowych

potrzebujących wsparcia podczas nauki na odległość.