W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na realizację inwestycji dotyczącej kształtowania ogólnodostępnej przestrzeni publicznej, Gmina Janowiec Wielkopolski - zgodnie z wymogami konkursu - ogłasza plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, z których w wyniku głosowania, jedna zostanie złożona w konkursie o dofinansowanie.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy miasta Janowca Wielkopolskiego. Głosowanie trwa od 8 do 14 grudnia 2020 r.

W przypadku uzyskania dofinansowania w miejscu, które zdobędzie większość Państwa głosów, zostanie zrealizowany projekt dotyczący kształtowania przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem tworzenia miejsc rekreacji i aktywności fizycznej, skierowanych m.in do osób w wieku przekraczającym 50 lat, tj.: utworzenie siłowni rehabilitacyjnej oraz montaż urządzeń ruchowych dla młodzieży w tym stołów zewnętrznych do gry: w piłkarzyki, w tenisa stołowego oraz w szachy.

Oddaj swój głos:

https://janowiecwlkp.konsultacjejst.pl/konsultacje/01763cbd-5629-43c8-875a-851068942eb7