Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie w kwocie 10 380,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

W ramach realizacji zadania zostały odebrane od rolników z terenu Gminy Janowiec Wielkopolski następujące  ilości odpadów:

- folia rolnicza – 9,910 Mg

- odpady z siatki i sznurka do owijania balotów – 1,735 Mg

- opakowania po nawozach – 1,690 Mg

- opakowania typu Big – Bag – 7,425 Mg

Zadanie było współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.