Flaga Janowca Wielkopolskiego to prostokątny płat tkaniny o stosunku wysokości do długości jak 5:8, złożony z trzech równych pasów barwnych, ułożonych poziomo. Kolejno od góry: białego, żółtego i błękitnego. Pośrodku płata flagi umieszczono herb Janowca Wielkopolskiego, o wysokości równej połowie wysokości flagi. Barwy flagi odwzorowują kolorystykę herbu: biel nawiązuje do togi Temidy, barwa żółta do jej atrybutów: miecza i wagi, błękit natomiast do barwy tarczy herbowej.

 

Herb Janowca Wielkopolskiego przedstawia grecką boginie sprawiedliwości Temidę, która stoi na ziemi porośniętej trawą. Jest ubrana w białą togę. Na oczach ma białą opaskę. W prawej ręce trzyma miecz, a w lewej wagę. Tło za postacią jest błękitne. Taki motyw w herbie związany jest z przywilejem sądowniczym, który miasto to posiadało to w przeszłości. Wizerunek Temidy w herbie miasto posiada jako jedyne w Polsce.
Herb Janowca Wielkopolskiego