W dniu 11.09 2018 w Sali konferencyjnej UM w Janowcu Wlkp. Burmistrz Maciej Sobczak przekazał sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla Jednostek OSP z Janowca Wlkp. Świątkowa, Sarbinowa Drugiego, Tonowa, Laskowa, Juncewa i Ośna. Strażacy otrzymali między innymi dwa automatyczne defibrylatory zewnętrzne trzy zestawy ratownictwa medycznego ,pilarki oraz inne wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Sprzęt ten gmina pozyskała z projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wartość przekazanego sprzętu to kwota 46.300 zł. Wkład własny 1% tj. 463 zł.