Gmina Janowiec Wielkopolski otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.
„Budowa otwartej strefy aktywności w Sarbinowie Drugim – gmina Janowiec Wielkopolski”.  
Całkowita wartość zadania: 92 310,00 zł
Wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 32 000,00 zł


Zadanie realizowała firma:
KNUZEN
Zenon Przybylski
Gorzewo 62-291 Gołaszewo.

Celem programu OSA czyli Otwartych Stref Aktywności jest:
•    budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności skierowanych do różnych grup wiekowych
•    tworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu
•    odpowiedź na oczekiwanie społeczne w zakresie tworzenia stref aktywności sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania