W dniu 8 listopada 2018 r. Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zainaugurował akcję sadzenia 100 drzew z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz uczniowie Zespołu Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim wraz z opiekunem panem Piotrem Dutkiewiczem posadzili 100 drzew (lipy i brzozy) we Flantrowie- przy drodze z Janowca Wielkopolskiego w kierunku Łopienna.

Bardzo dziękujemy za wspólną patriotyczno – ekologiczną akcję !!!