Autorem zdjęć jest Włodzimierz Woźniak i Adam Grzeczka