KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P1.1611.1

 

 

a) Nazwa usługi: Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości.
b) Symbol: F-P1.3120, F-P2.3120
c) Wydział: Referat finansowy
d) Opis sprawy: Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości.
e) Kogo dotyczy: Osób fizycznych.
f) Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie podatku od nieruchomości  oraz wypełniona Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C. Druki do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, pokój nr 10 lub na stronie: www.janowiec.wlkp.bip.net.pl.
g) Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3 w godz. 7:30 do 15:30 lub Referacie Finansowym pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, 88-430 Janowiec Wlkp., ul. Gnieźnieńska 3.
h) Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie ustalenie podatku od nieruchomości nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna: art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) i art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).
k) Tryb odwoławczy: Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
l) Inne informacje: Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację     o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularz ON-LINE - załatw sprawę przez ePUAP:

Formularze PDF:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P1.1611.1_1

Załącznik nr 1 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A).

Formularz F-P1.1611.1_2

Załącznik nr 2 - Dane o zwolnieniach podatkowych podatku od nieruchomości (ZN-1B).

Formularz F-P1.1611.1_3

Załącznik nr 3 - Informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach).

Formularz F-P1.1611.1_4

Załącznik nr 4 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1).

 Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Zofia Ludkiewicz  (52) 3023034 w. 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 10

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.