KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P1.1611.2

 

 

a) Nazwa usługi: Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości.
b) Symbol: F-P1.3120, F-P2.3120
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy: Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem od nieruchomości.
e) Kogo dotyczy: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej.
f) Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami ZN-1/A, ZN-1/B, ZN-1/C. Druki do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, pokój nr 10 lub na stronie: www.janowiec.wlkp.bip.net.pl.
g) Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3 w godz. 7:30 do 15:30 lub Referacie Finansowym pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, 88-430 Janowiec Wlkp., ul. Gnieźnieńska 3.
h) Termin i sposób załatwienia: Obowiązuje zasada samoopodatkowania - organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym, rachunkowym.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna: art. 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) i art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).
k) Tryb odwoławczy: Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.
l) Inne informacje: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu — w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularz ON-LINE - załatw sprawę przez ePUAP:

Formularze PDF:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P1.1611.2_1

Załącznik nr 1 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A).

Formularz F-P1.1611.2_2

Załącznik nr 2 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B).

Formularz F-P1.1611.2_3

Załącznik nr 3 - Informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) ZN-1C.

Formularz F-P1.1611.2_4

Załącznik nr 4 - Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P1.1611.2_1

Załącznik nr 1 - Dane o nieruchomościach (ZN-1A).

Formularz F-P1.1611.2_2

Załącznik nr 2 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1B).

Formularz F-P1.1611.2_3

Załącznik nr 3 - Informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) ZN-1C.

Formularz F-P1.1611.2_4

Załącznik nr 4 - Wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Zofia Ludkiewicz  (52) 3023034 w. 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 10

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.