KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P2.1611.6

 

 

a) Nazwa usługi: Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem leśnym.
b) Symbol: F-P1.3122, F-P2.3122
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy: Opodatkowanie osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej podatkiem leśnym.
e) Kogo dotyczy: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki mniemające osobowości prawnej.
f) Wymagane dokumenty: Deklaracja na podatek leśny DL-1 wraz z załącznikami ZL-1/A, ZL-1/B, ZL-1/C. Druki do pobrania w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim, pokój nr 10 lub na stronie: www.janowiec. wlkp.bip.net.
g) Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3 w godz. 7:30 do 15:30 lub Referacie Finansowym pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, 88-430 Janowiec Wlkp., ul. Gnieźnieńska 3.
h) Termin i sposób załatwienia: Obowiązuje zasada samoopodatkowania – organ podatkowy sprawuje funkcję kontrolną w zakresie formalnym, merytorycznym i rachunkowym.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.
l) Inne informacje: Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są zobowiązane złożyć w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów deklarację na podatek leśny za dany rok podatkowy sporządzonej na formularzach według określonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.


Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Formularz ON-LINE - załatw sprawę przez ePUAP:

Formularze PDF:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy. DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P2.1611.6_1

Załącznik nr 1 - Deklaracja na podatek leśny (DL-1).

Formularz F-P2.1611.6_2

Załącznik nr 2 - Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1A).

Formularz F-P2.1611.6_3

Załącznik nr 3 - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1B).

Formularz F-P2.1611.6_4

Załącznik nr 4 - Informacja o pozostałych współwłaścicielach (współposiadaczach) ZL-1C.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Justyna Swacha  (52) 3023034 w. 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 10

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.