KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

F-P2.1611.12

 

 

a) Nazwa usługi: Zaświadczenie o uprawnieniach rolniczych
b) Symbol: F-P2.3140
c) Wydział: Referat Finansowy
d) Opis sprawy: Wydanie zaświadczenia o uprawnieniach rolniczych
e) Kogo dotyczy: wnioskodawca
f) Wymagane dokumenty:
 - wniosek podatnika
 - oświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym
 - kopia aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do gospodarstwa rolnego (oryginał do wglądu)
g) Miejsce składania pism: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3 w godz. 7:30 do 15:30 lub Referacie Finansowym pokój nr 10 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, 88-430 Janowiec Wlkp., ul. Gnieźnieńska 3.
h) Termin i sposób załatwienia: Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
i) Opłaty: Podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w sprawie wydania zaświadczenia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna: Art. 217 Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia lub odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej treści przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje możliwość złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz F-P2.1611.12_1

Załącznik nr 1 - Oświadczenie.

Formularz F-P2.1611.12_2

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Justyna Swacha  (52) 3023034 w. 47 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 10

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.