KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

OR-S.1611.1

 

 

a) Nazwa usługi: Sporządzenie protokołu z oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy.
b) Symbol: OR.5320
c) Wydział: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich;
d) Opis sprawy: przyjęcie przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego. Spisanie i podpisanie protokołu na okoliczność sporządzenia testamentu alograficznego tj. złożenia przed Sekretarzem Gminy oświadczenia ostatniej woli w trybie art. 951 Kodeksu cywilnego;
e) Kogo dotyczy: osób zamieszkałych na terenie Gminy, które chcą złożyć oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu alograficznego;
f) Wymagane dokumenty: 1) dowód osobisty spadkodawcy; 2) dowody osobiste dwóch świadków, których udział zapewnia spadkodawca;
g) Miejsce składania pism: Sekretarz Gminy, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Urząd Miejski, pok. Nr 17, tel. 52 30-23-034 wew. 30;
h) Termin i sposób załatwienia: nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru sporządzenia testamentu alograficznego;
i) Opłaty:  opłata skarbowa wynosi 22 zł. Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna: 1) art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.);  2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.);
k) Tryb odwoławczy: nie dotyczy;
l) Inne informacje: termin przyjęcia przez Sekretarza Gminy oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście z Sekretarzem;
m) Więcej informacji
Nie mogą być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
- osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych,
- osoby niewidome, nieme lub głuche,
- osoby nie umiejące czytać i pisać,
- osoby nie władające językiem polskim,
- osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
- osoby, dla których przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.


Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Danuta Rutkowska  (52) 3023034 w. 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 17

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.