KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

OR-WO.1611.41

 

 

a) Nazwa usługi: Wydawanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
b) Symbol: OR.5572
c) Wydział: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
d) Opis sprawy: Podanie o wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe składa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń. Wypłata świadczenia rekompensującego następuje w formie przelewu na konto bądź w kasie urzędu.
e) Kogo dotyczy: Osoby fizyczne
f) Wymagane dokumenty:  
 - Wniosek zainteresowanego – o ustalenie i wypłatę należytego świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – sporządzony samodzielnie przez interesanta i zaadresowany do Burmistrza Janowca Wielkopolskiego (zawierający ewentualnie nr konta bankowego zainteresowanego)
 - Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o okresie odbywania ćwiczeń wojskowych zawierające kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania tych ćwiczeń.
 - W stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą – oryginał zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego, które powinno zawierać kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 360 i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych
 - W stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostającymi w stosunku służby – oryginał zaświadczenia pracodawcy, które powinno zawierać kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzające okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90 dni i następnie pomnożoną przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 - W stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej – złożenie świadczenia o utrzymywaniu się tylko z działalności rolniczej.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, pok. 15, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30
h) Termin i sposób załatwienia: Wypłata rekompensaty następuje w terminie nie później niż 7 dnia od daty złożenia wniosku
i) Opłaty: Brak opłat
j) Podstawa prawna: art. 99-108 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r., nr 241, poz. 2416 z późn. zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. z 2000 r., nr 13, poz. 155)
k) Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji można złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.


Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Jerzy Pieluszczak  (52) 3023034 w. 43 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 15

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.