KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.3

 

 


a) Nazwa usługi: Podział nieruchomości
b) Symbol: IN.6831
c) Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
d) Opis sprawy: Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
e) Kogo dotyczy: Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości wydaje się na wniosek zainteresowanego – właściciela nieruchomość lub w postępowaniu wszczętym z urzędu
f) Wymagane dokumenty:
1. Wniosek + mapa z projektem podziału.
2. Wypis z  katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej obejmująca dzieloną nieruchomość.
3. Dokument stwierdzający tytuł prawny do dzielonej nieruchomości-aktualny odpis księgi wieczystej.
4. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości.
5. Wykaz zmian gruntowych.
6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Decyzja o podziale nieruchomości wydawana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
i) Opłaty: Wniosek wolny od opłaty skarbowej
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz.2663).
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.3

Załącznik nr 1 - wniosek o podział nieruchomości.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adam Grzeczka  (52) 3023034 w. 42 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.