KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.4

 

 

a) Nazwa usługi: Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
b) Symbol: IN.6727
c) Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
d) Opis sprawy: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
e) Kogo dotyczy: Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego
f) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego winien zawierać: - dokładne określenie adresu nieruchomości,
- numer ewidencyjny nieruchomości,
- numer obrębu,
- numer Księgi Wieczystej
lub
- dokładne określenie adresu nieruchomości,
- kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości oraz przedstawioną prawną przyczynę wystąpienia o zaświadczenie.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni - zgodnie z art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071)
i) Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 17 zł – zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część II ust. 21 Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.                   
j) Podstawa prawna: art. 217 § 1 oraz § 2 pkt 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
k) Tryb odwoławczy: Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie - zgodnie z art. 17 pkt 1, art. 127 § 2 w zw. z art. 144, art. 141 § 2 oraz art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz IN.1611.4

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adam Grzeczka  (52) 3023034 w. 42 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.