KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.11

 

 


a) Nazwa usługi: Czasowe zajęcie pasa drogowego.
b) Symbol: IN 7230
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska
d) Opis sprawy: Pozytywne rozstrzygnięcie sprawy powoduje uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego.
e) Kogo dotyczy: Wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej
f) Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o wydanie zezwolenia składa się przed planowanym zajęciem pasa drogowego który powinien zawierać:
  - nazwę jednostki
  - cel zajęcia pasa drogowego
  - lokalizację pasa drogowego
  - powierzchnię pasa drogowego
  - planowany okres zajęcia pasa drogowego
 2. Plan sytuacyjny odcinka pasa z podaniem jego wymiarów
 3. Opinię zarządcy drogi w sprawie planowanego zajęcia pasa drogowego
 4. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego, projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego - ZAŁĄCZNIK NR 1.
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego – ZAŁĄCZNIK NR 2.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Pokój nr 2 lub sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia:  Bez zbędnej zwłoki Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.
i) Opłaty: Zgodnie z uchwałą Nr XVI/157/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
j) Podstawa prawna:
 1. Na podstawie art. 40 ust. 1, ust.2 pkt. 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.), § 2 ust. 1, 2 i 3
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140, poz. 1481),
 3. uchwały Nr XVI/157/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski  na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (Dz. Urz. Woj. Kuj–Pom Nr 101 poz. 1748 z 28 września 2004 r.)
 4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz IN.1611.11_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu ustawienia obiektu handlowego.

Formularz IN.1611.11_2

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Damian Krotoszyński  (52) 3023034 w. 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.