KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.13

 

 

a) Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargowej.
b) Symbol: IN 6840
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu. Zgodnie z zasadami przewidzianymi w Uchwale Nr XXI/159/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  z dnia 6 marca 2009 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1085) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zasięga opinii odpowiedniej komisji Rady Miejskiej następnie po sporządzeniu wyceny przeznacza nieruchomość do sprzedaży i zamieszcza ją w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim. Po upływie terminu składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) ogłaszany jest przetarg na sprzedaż nieruchomości. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej w ogłoszeniu wysokości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
e) Kogo dotyczy: Wszczęcie postępowania rozpoczyna się na wniosek zainteresowanej osoby lub z urzędu.
f) Wymagane dokumenty: Wniosek zainteresowanej osoby, lub z urzędu.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski - Sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: Łączny termin postępowania wynosi około 9 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
i) Opłaty: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
j) Podstawa prawna: Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
k) Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.13

Załącznik nr 1 - Wniosek o sprzedaż nieruchomości.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Kujawa  (52) 3023034 w. 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.