KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.14

 

 

a) Nazwa usługi: Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
b) Symbol: IN 6840
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Postępowanie w ww. sprawach wszczyna się na wniosek zainteresowanych, bądź z urzędu. Każda sprawa wymaga przeanalizowania pod względem możliwości zastosowania trybu bezprzetargowego. W przypadku istnienia przesłanek do bezprzetargowego zbycia nieruchomości, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Uchwale Nr XXI/159/09 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim  z dnia 6 marca 2009 roku) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność gminy Janowiec Wielkopolski (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 52, poz. 1085) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego zasięga opinii odpowiedniej komisji Rady Miejskiej, następnie po sporządzeniu wyceny przeznacza nieruchomość do sprzedaży i zamieszcza ją w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W przypadkach, dla których wymaga tego ustawa o gospodarce nieruchomościami, zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej wyraża Rada Miejska w Janowcu Wielkopolski  w drodze uchwały. Wykazy nieruchomości wywieszane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Po upływie terminu składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu) prowadzone są z nabywcą rokowania. Następnie zawierana jest umowa notarialna.
e) Kogo dotyczy: Wszczęcie postępowania rozpoczyna się na wniosek zainteresowanej osoby.  
f)  Wymagane dokumenty: Wniosek zainteresowanej osoby.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski - Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Łączny termin postępowania wynosi około 6 miesięcy. Jednakże odpowiedź o możliwości nabycia nieruchomości udzielana jest w terminie 30 dni. Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilno-prawnych. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.
i) Opłat: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
j) Podstawa prawna: Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm )oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
k) Tryb odwoławczy: Brak trybu odwoławczego .


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.14

Załącznik nr 1 - Wniosek o sprzedaż nieruchomości.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Kujawa  (52) 3023034 w. 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.