KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.15

 

a) Nazwa usługi: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
b) Symbol: IN 6826
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na wniosek   użytkownika wieczystego – osób wymienionych w podpunkcie f). Wnioski
o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności można składać do
31 grudnia 2012 r.
e) Kogo dotyczy: Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 roku użytkownikami wieczystymi nieruchomości mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić również: osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego; spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych i garaży oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi w/w osób.
f) Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do     którego należy dołączyć aktualny odpis z księgi wieczystej.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski - Sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: Termin załatwienia sprawy - od 1 do 2 miesięcy. Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie.
i) Opłaty: Opłata skarbowa: Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł, na podstawie części I poz. 53 załącznika do ustawy z dnia 16.07.2006r. o opłacie skarbowej. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi (gminie) opłaty z tytułu tego przekształcenia. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzji o przekształceniu.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim
14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz.1459 z późn. zm.).
k) Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniesione za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.15

Załącznik nr 1 - Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Katarzyna Kujawa  (52) 3023034 w. 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.