KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.21

 

 

a) Nazwa usługi: Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
b) Symbol: IN.6730
c) Wydział: Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
d) Opis sprawy: Wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy
e) Kogo dotyczy: Inwestor składający wniosek
f) Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy powinien zawierać wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
 1. Kserokopia aktu notarialnego
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwienia: Decyzja o przeniesieniu warunków zabudowy wydawana jest w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.
i) Opłata: Opłata skarbowa w wysokości 56 zł – zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.) – załącznik do ustawy „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia.” – Część I ust. 9 UWAGA: Wnioski w sprawach dotyczących budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.  U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zm.)  Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.21

Załącznik nr 1 - Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Adam Grzeczka  (52) 3023034 w. 42 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.