KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.8

 

 a) Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie odzyskiwania , unieszkodliwiania, zbierania lub transport odpadów.
b) Symbol: IN 6233.2
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Wpis do rejestru działalności regulowanej  
e) Kogo dotyczy: Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.  
f) Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności  regulowanej w zakresie odbierania odpadów     komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków  do wykonywania działalności w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski - Sekretariat, tel. (52) 3023034, Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
i) Opłaty: Opłata skarbowa za wpis do rejestru w wysokości 50,00 zł. Z wnoszenia opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 1.01. 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust.2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 152, poz. 897). Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.                   
j) Podstawa prawna: Art. 9b, c ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.).
k) Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy dokonania wpisu do rejestru wydana zostaje decyzja administracyjna, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.8_1

Załącznik nr 1 - Wniosek o wpis do rejestru.

Formularz IN.1611.8_2

Załącznik nr 2 - Oświadczenie - wpis do rejestru

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Joanna Lubawa-Fura  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.