KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.10

 

 a) Nazwa usługi: Usunięcie drzew lub krzewów
b) Symbol: IN 6131
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska
d) Opis sprawy: Pozytywne rozstrzygnięcie sprawy powoduje uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
e) Kogo dotyczy: Wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej
f) Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew  (krzewów) - ZAŁĄCZNIK NR 1.
 - zgoda właściciela gruntu na którym rosną przedmiotowe drzewa lub krzewy (jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem)
 - zgoda współwłaścicieli nieruchomości jeżeli nieruchomość jest wspólną własnością
Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim, ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski, Pokój nr 2 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
h) Termin i sposób załatwienia: Postępowanie wyjaśniające polegające na oględzinach w terenie, spisanie protokołu z oględzin, wydanie decyzji administracyjnej. Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszczęcia postępowania. Odbiór decyzji za pośrednictwem poczty pod wskazany adres przez wnioskodawcę za potwierdzeniem odbioru.
i) Opłaty: Nie podlega opłacie. Opłaty wynikające z art. 84 i art.85 ustawy o ochronie przyrody, Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew i krzewów w przypadkach wyszczególnionych w art. 86.ust.1 ustawy o ochronie przyrody
j) Podstawa prawna:
 1. Art. 83 do art.87 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r. Nr 228 poz. 2306 z późn. zm.)
 3. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2011r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2011 (M. P. z 2010r. Nr 76 poz. 954)
 4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
k) Tryb odwoławczy: Od wydanej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz IN.1611.10_1

Załącznik nr 1 - druk wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew-krzewów.

Formularz IN.1611.10_2

Załącznik nr 2 - druk wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew-krzewów dla osób fizycznych.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Damian Krotoszyński  (52) 3023034 w. 41 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 2

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.