KARTA USŁUGI

 

Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnieźnieńska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KARTA USŁUGI

IN.1611.19

 

 

a) Nazwa usługi: Informacje o środowisku i jego ochronie.
b) Symbol: IN 604
c) Wydział: Referat infrastruktury i ochrony środowiska.
d) Opis sprawy: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie .
e) Kogo dotyczy: Wnioskodawca
f) Wymagane dokumenty: Wypełniony wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
g) Miejsce składania pism: Urząd Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnieźnieńska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i sposób załatwieni: Organ administracji udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki , nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
i) Opłaty: Opłatę, po jej ustaleniu przez organ, uiszcza się w terminie 14 dni do kasy, na rachunek bankowy właściwego organu administracji lub przy odbiorze przesyłki. Możliwe jest jednorazowe uiszczanie opłat za wyszukiwanie, sporządzanie kopii oraz przesyłkę pocztową. Stawki opłat są określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz.1415) i przedstawiają się następująco:

STAWKI OPŁAT
WYSZUKIWANIE INFORMACJI    5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów
0,5 zł * liczba dodatkowych dokumentów - za informację wymagającą wyszukania więcej niż 10 dokumentów
SKANOWANIE DOKUMENTÓW    0,10 zł – za każdą stronę
SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH W FORMIE WYDRUKU LUB KSEROKOPII
Format A4(210 mm × 297 mm)  0,15 zł - za stronę kopii czarno-białej;
1,5 zł - za stronę kopii kolorowej
Format A3(297 mm × 420 mm)  0,30 zł - za stronę kopii czarno-białej;
3,0 zł - za stronę kopii kolorowej
Format A2 (420 mm × 594 mm) 0,60 zł - za stronę kopii czarno-białej;
6,0 zł - za stronę kopii kolorowej
Format A1 (594 mm × 841 mm) 1,20 zł - za stronę kopii czarno-białej;
12,0 zł - za stronę kopii kolorowej
Format A0(841 mm × 1189 mm) 2,40 zł - za stronę kopii czarno-białej;
24,0 zł - za stronę kopii kolorowej
SPORZĄDZANIE KOPII DOKUMENTÓW LUB DANYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
Płyta CD lub DVD/ opłata nie wyższa niż 1,50 zł
Inny nośnik Opłata równa kosztowi zakupu nośnika (po uzyskaniu zgody wnioskującego)
PRZESŁANIE INFORMACJI:
Drogą pocztową    W wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim lub na konto bankowe Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Oddział w Janowcu Wielkopolskim 14 8959 0001 5500 0198 2000 0020.

j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za  udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215 poz.1415)
k) Tryb odwoławczy: Nie


DOKUMENTY DO POBRANIA:
Formularz IN.1611.19_1

Załącznik nr 1 - Opłaty.

Formularz IN.1611.19_2

Załącznik nr 2 - Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.

Załatw sprawę przez ePUAP:

Więcej informacji
Imię i nazwisko Telefon e-mail Pokój
Joanna Lubawa-Fura  (52) 3023034 w. 38 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 1

Projekt „Profesjonalne Kadry – Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.