KARTA US艁UGI

Urz膮d Miejski w Janowcu Wielkopolskim
ul. Gnie藕nie艅ska 3, 88-430 Janowiec Wielkopolski
tel. +48 52 30 23 034, fax +48 52 30 23 020
bip:www.janowiec.wlkp.bip.net.pl
internet: www.um-janowiecwlkp.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

KARTA US艁UGI

OKS.1611.2

a) Nazwa us艂ugi: Przyznawanie stypendi贸w szkolnych.
b) Symbol: OKS.4462
c) Kom贸rka: Samodzielne stanowisko do spraw o艣wiaty, kultury, zdrowia i opieki spo艂ecznej
d) Opis sprawy: Udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego uczniom zamieszka艂ym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.
e) Kogo dotyczy: Uczni贸w, kt贸rzy znajduj膮 si臋 w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj膮cej z niskich dochod贸w na osob臋 w rodzinie, w szczeg贸lno艣ci gdy w rodzinie tej wyst臋puje bezrobocie, niepe艂nosprawno艣膰, ci臋偶ka i d艂ugotrwa艂a choroba, wielodzietno艣膰, brak umiej臋tno艣ci wype艂niania funkcji opieku艅czo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak偶e gdy rodzina jest niepe艂na lub wyst膮pi艂o zdarzenie losowe.
f) Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego 鈥 ZA艁膭CZNIK NR 1

Dokumenty potwierdzaj膮ce wysoko艣膰 uzyskiwanych dochod贸w:

 1. za艣wiadczenie o korzystaniu ze 艣wiadcze艅 pieni臋偶nych, z pomocy materialnej (np. dodatek mieszkaniowy, zasi艂ek sta艂y, celowy itp.),
 2. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie zasi艂ku wychowawczego,
 3. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie zasi艂ku rodzinnego,
 4. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie dodatku z tytu艂u kszta艂cenia i rehabilitacji dziecka,
 5. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie dodatku z tytu艂u samotnego wychowywania dziecka,
 6. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie dodatku z tytu艂u podj臋cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 7. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie zasi艂ku piel臋gnacyjnego,
 8. dokumenty potwierdzaj膮ce pobieranie 艣wiadczenia piel臋gnacyjnego,
 9. dokumenty potwierdzaj膮ce otrzymanie dodatku z tytu艂u urodzenia dziecka,
 10. za艣wiadczenie z Powiatowego Urz臋du Pracy w 呕ninie o pobieraniu zasi艂ku dla bezrobotnych lub w przypadku osoby bezrobotnej za艣wiadczenie o rejestracji,
 11. za艣wiadczenie z zak艂adu pracy o wysoko艣ci uzyskiwanego dochodu netto; w tym umowy zlecenia, umowy o dzie艂o 鈥 ZA艁膭CZNIK NR 4,
 12. dokumenty potwierdzaj膮ce otrzymywanie emerytury, renty inwalidzkiej, rodzinnej, (za艣wiadczenie ZUS lub odcinek od renty),
 13. kopi臋 odpisu wyroku s膮dowego zas膮dzaj膮cego alimenty na rzecz os贸b w rodzinie,
 14. kopia odpisu wyroku s膮dowego okre艣laj膮c膮 kwot臋 aliment贸w 艣wiadczonych na rzecz innych os贸b,
 15. kopi臋 nakazu p艂atniczego za dany rok w przypadku os贸b prowadz膮cych gospodarstwo rolne,
 16. za艣wiadczenie z Urz臋du Skarbowego o wysoko艣ci dochod贸w uzyskiwanych przez cz艂onk贸w rodziny prowadz膮cych pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub o艣wiadczenie 鈥 ZA艁膭CZNIK NR 5,
 17. dokumenty potwierdzaj膮ce uzyskiwanie 艣wiadcze艅 z powodu odbywania przez cz艂onk贸w rodziny s艂u偶by wojskowej lub zast臋pczej,
 18. za艣wiadczenia (dokumenty) potwierdzaj膮ce uzyskiwanie dochod贸w przez cz艂onk贸w rodziny, np. dochody z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawod贸w,
 19. informacje dyrektora szko艂y o uczniu 鈥 ZA艁膭CZNIK NR 6,

Wzgl臋dnie inne dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂nianie warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 90d ustawy z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z p贸藕n. zm.) lub o艣wiadczenie cz艂onka rodziny dotycz膮ce innych okoliczno艣ci maj膮cych wp艂yw na przyznanie stypendium鈥 ZA艁膭CZNIK NR 7.

g) Miejsce sk艂adania pism: Urz膮d Miejski w Janowcu Wielkopolskim ul. Gnie藕nie艅ska3, 88-430 Janowiec Wielkopolski Pok贸j nr 14 lub sekretariat, tel. (52) 3023034 Od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7:30 do 15:30
h) Termin i spos贸b za艂atwienia: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk艂ada si臋 do dnia 15 wrze艣nia danego roku szkolnego, a w przypadku s艂uchaczy kolegi贸w nauczycielskich, nauczycielskich kolegi贸w j臋zyk贸w obcych i kolegi贸w pracownik贸w s艂u偶b spo艂ecznych 鈥 do dnia 15 pa藕dziernika danego roku szkolnego.

Decyzja zostanie wydana zgodnie z KPA w terminie 30 dni, a w sprawach skomplikowanych 60 dni od dnia wszcz臋cia post臋powania. Odbi贸r decyzji za po艣rednictwem poczty lub pos艂a艅ca pod wskazany adres przez wnioskodawc臋 za potwierdzeniem odbioru.

i) Op艂aty: Nie podlega op艂acie.
j) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z p贸藕n. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. 鈥 Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z p贸藕n. zm.)

Uchwa艂a Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszka艂ym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski.

k) Tryb odwo艂awczy: Od wydanej decyzji stronie przys艂uguje prawo wniesienia odwo艂ania do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego w Bydgoszczy za po艣rednictwem Burmistrza Janowca Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwo艂anie nale偶y z艂o偶y膰 w sekretariacie Urz臋du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim.

l) Inne informacje:

 1. Miesi臋czna wysoko艣膰 dochodu na osob臋 w rodzinie ucznia uprawniaj膮ca do ubiegania si臋 o stypendium szkolne nie mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 kwota 514,00 z艂.
 2. Wysoko艣膰 stypendium szkolnego zale偶y od sytuacji dochodowej ucznia i jego rodziny.
 3. Stypendium szkolne mo偶e by膰 udzielane uczniom w formie:

- ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w udzia艂u w zaj臋ciach edukacyjnych,

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

- ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego pokrycia koszt贸w zwi膮zanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (szko艂y ponadgimnazjalne),

- 艣wiadczenia pieni臋偶nego.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Formularz OKS.1611.2_1

Za艂膮cznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego.

Formularz OKS.1611.2_2

Za艂膮cznik nr 2 - Obja艣nienia do wniosku.

Formularz OKS.1611.2_3

Za艂膮cznik nr 3 - Informacja o sposobie obliczania dochodu.

Formularz OKS.1611.2_4

Za艂膮cznik nr 4 - Za艣wiadczenie o zarobkach.

Formularz OKS.1611.2_5

Za艂膮cznik nr 5 - Za艣wiadczenie o dochodzie z dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Formularz OKS.1611.2_6

Za艂膮cznik nr 6 - Za艣wiadczenie dyrektora szko艂y.

Formularz OKS.1611.2_7

Za艂膮cznik nr 7 - O艣wiadczenie.

Formularz OKS.1611.2_8

Za艂膮cznik nr 8 - Upowa偶nienie do odbioru stypendium.

Formularz OKS.1611.2_9

Za艂膮cznik nr 9 - Upowa偶anienie.

Formularz OKS.1611.2_10

Za艂膮cznik nr 10 - Katalog wydatk贸w.

Formularz OKS.1611.2_11

Za艂膮cznik nr 11 - Uchwa艂a.

Wi臋cej informacji
Imi臋 i nazwisko Telefon e-mail Pok贸j
Adrianna Wrzesi艅ska (52) 3023034 w. 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. 14

Projekt 鈥濸rofesjonalne Kadry 鈥 Sprawne Urz臋dy Powiatu 呕ni艅skiego鈥 wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego.